RODO (GDPR)

1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu www.mascort.pl jest firma PPHU MASCORT Krzysztof Marek, 32-700 Bochnia, ul. Karolina 5 NIP: 6831000997
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000685595, REGON 367731587, NIP 7792467259.

2. Informacje w formularzach.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. RODO – przetwarzanie danych osobowych.

Działając na podstawie art. 13 RODO, przekazujemy informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez PPHU „MASCORT” Krzysztof Marek, z prośbą o zapoznanie się z nimi

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, tj. podmiotem decydującym o tym, w jakim celu i w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe, jest PPHU „MASCORT” Krzysztof Marek, której siedziba znajduje się w Bochni przy ul. Karolina 5 (dalej zwana PPHU „MASCORT” lub „Administratorem”). Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby, poprzez e-mail na adres: rodo@mascort.pl lub telefonicznie: 14/613-86-14

2. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych przez PPHU „MASCORT”?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, mówiący o tym, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonywania zobowiązań wynikających z zawartych z Państwem umów lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (jeżeli jesteście lub będziecie Państwo kontrahentami PPHU „MASCORT”) lub
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, mówiący o tym, że musimy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby wypełnić obowiązki prawne, które ciążą na PPHU „MASCORT” (takie jak obowiązki fiskalne, księgowe) lub
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, mówiący o tym, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w przypadku prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (jeśli np. jesteście Państwo pracownikami kontrahenta PPHU „MASCORT”, kontakt i współpraca z Wami jest niezbędna w celu nawiązania i realizacji współpracy).

3. Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Informujemy, że zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Musimy jednak przy tym poinformować, że w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych i usunięcia Państwa danych, nie będzie możliwe zalogowanie się do naszej strony internetowej i katalogu, co utrudni nawiązanie lub realizowanie zobowiązań wynikających z umów zawartych z Państwem lub Państwa pracodawcą.

Z ww. uprawnień mogą Państwo skorzystać np. w następujących sytuacjach:

a) w odniesieniu do żądania sprostowania danych: w sytuacji, kiedy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
b) w odniesieniu do żądania usunięcia danych: w sytuacjach, kiedy zauważą Państwo, że:

– Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez PPHU „MASCORT”,
– kiedy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
– dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

c) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: w sytuacjach, kiedy zauważą Państwo, że:

– Państwa dane są nieprawidłowe
– mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania
Państwa danych na okres pozwalający PPHU „MASCORT” sprawdzić prawidłowość tych danych;
– Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte;
– Państwa dane nie będą już potrzebne PPHU „MASCORT”, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych
– do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy leżące po
stronie PPHU MASCORT są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

d) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: w sytuacjach, kiedy zauważą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;
e) w odniesieniu do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych: w sytuacjach, gdy:

– przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli,
– Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Informujemy również, że mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez PPHU „MASCORT” Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych w niezbędnym zakresie są lub mogą być podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych: pracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi: ochrony obiektu, wsparcia informatycznego oraz dostaw systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy płatności, kancelarie prawne, podmioty doradcze.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim, niezgodnie i bez związku z celem ich przetwarzania. Nie będą również przekazywane ani do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zawartych z Państwem lub Państwa pracodawcy umów, a także po ich zakończeniu w celach:

a) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych – przez okres 5 lat wyznaczony przepisami,
b) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia realizacji celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane.

6. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone, Blackberry

 

RODO (GDPR)